Czym jest nadzór BHP?


Wiele osób nieznający branży BHP zastanawia się, czym dokładnie jest nadzór BHP – czym się charakteryzuje, kiedy jest przeprowadzany i w jaki sposób. Są to bardzo istotne zagadnienia szczególnie dla osób prowadzących swoje przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni są pracownicy.

Czym zatem są nadzory BHP? Na początku warto zaznaczyć, że tym zagadnieniem zajmują się wyłącznie wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, ponieważ to oni mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by móc prawidłowo przeprowadzić kontrolę. Ich zadaniem jest przede wszystkim sprawdzenie warunków i higieny pracy na niemal każdym stanowisku w danej firmie. Prawidłowo przeprowadzona kontrola, która przynosi pozytywny wynik to gwarancja niskiego prawdopodobieństwa pojawienia się urazów, co oznacza wysokie bezpieczeństwo na danym stanowisku. Pracownicy nadzoru BHP są zobowiązani do sprawdzania i czuwania nad przestrzeganiem w danym przedsiębiorstwie wszelkich zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nadzór BHP może skontrolować każdą firmę, jednakże najczęściej kontrolowane są te, w których zatrudnione są kobiety w ciąży, bądź karmiące piersią, a także osoby niepełnosprawne oraz nieletnie. Oprócz tego duża uwaga skupiona jest na stanowiskach, gdzie praca wykonywana jest na wysokościach, w systemie zmianowych, a także w obecności środków szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka. Każda taka kontrola jest przeprowadzana, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem lub przedstawicielem firmy. Są również sytuacje, gdy kontrola BHP jest niezapowiedziana. Dzieje się tak w przypadku otrzymani przez nadzór informacji o nieprzestrzeganiu zasad i bezpieczeństwa BHP przez daną firmę. Niemniej każda kontrola przeprowadzana jest w określony sposób i wymaga przygotowania wielu dokumentów, na co nadzór pozostawia określony czas. W większości przypadków taka kontrola kończy się wystawieniem dla pracodawcy pozytywnej opinii – zdecydowana większość przedsiębiorstw dba o bezpieczeństwo swoich pracowników.