Badanie instalacji elektrycznych


Cechą instalacji elektrycznej jest to, że w momencie gdy przepływa przez nią prąd, a ona stawia jakiś opór, przewód się nagrzewa. Odpowiednia firma wyposażona w kamery termowizyjne jest w stanie określić, czy instalacja jest przeciążona lub czy istnieją jakieś błędy, które mogą doprowadzić do awarii. Często w związki z błędnym podłączeniem, czy niedokręceniem przewodu na łączu z innym przewodem, ten, który zostanie poluzowany będzie miał mniejszą powierzchnie statyczną, co generuje duży opór i w konsekwencji ten odcinek będzie się bardziej nagrzewać. Dzięki kamerze termowizyjnej można w odpowiednim momencie wykryć taki błąd co uchroni nas od awarii i przepalenia przewodów elektrycznych.
W przypadku budynków mieszkalnych badania termowizyjne instalacji elektrycznej zazwyczaj zaczyna się od tablicy mieszkaniowej, czyli tak zwanej skrzynki z bezpiecznikami. Sprawdzane jest, czy na połączeniach tych wszystkich przewodów nie istnieje nadmierne przegrzewanie. Oprócz tego firma może za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzić przebieg instalacji elektrycznej nawet w trudno dostępnych miejscach.
Okresowa weryfikacja instalacji elektrycznej jest szczególnie ważna w zakładach produkcyjnych i w ogólnie przyjętym przemyśle z uwagi na szkody jakie może ponieść firma w razie awarii przewodów elektrycznych. Może zakończyć się to chwilowym przestojem produkcji z powodu braku prądu lub w skrajnych przypadkach nawet pożarem.
Warto też podkreślić i bezwzględnie pamiętać, że właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany przez prawo do okresowej kontroli instalacji elektrycznej przynajmniej raz na pięć lat.
Badania termowizyjne doskonale nadają się też do zdalnej kontroli takich elementów instalacji elektrycznej jak transformatory i rozdzielnie elektryczne oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.
Profesjonalne kamery termowizyjne do badań instalacji elektrycznych i najnowsze oprogramowanie pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie anomalii cieplnych na przewodach.

Zobacz: https://term-os.pl/